Projecten

BOESD!

 BurgerOnderneming voor Ecologisch Samenleven in Diest

Energiecoöperatie

Ondernemen via burgerparticipatie


Doel is om via burgerparticipatie lokale hernieuwbare energie te produceren. Daarvoor werken we onder de koepel van LICHT Vlaams-Brabant. Bekijk voor meer info de projectfiche!


Burgerinitiatief

Strijden voor duurzaam samenleven


We streven in Diest naar een ecologische en circulaire samenleving! Het gaat ons in de eerste plaats om natuurbescherming, leefbaarheid en dierenwelzijn.

BOESD!

Geef de natuur ... een boost