Samenhang

BOESD!

 BurgerOnderneming voor Ecologisch Samenleven in Diest

BOESD! sluit aan bij de  LICHT-werking van het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant.

LICHT staat voor 'Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare energie Transitie', een burgerinitiatief dat mensen met straffe duurzame ideeën samenbrengt in gemeenschappelijke energieprojecten


Boesd! werkt nauw samen met de stad Diest die actief deelneemt aan de LICHT-werking. Samen willen we de energietransitie in onze stad versnellen. De financiering van de energieprojecten gebeurt via rechtstreekse burgerparticipatie.


Ecolife is een kenniscentrum voor footprinting en ecologische gedragsverandering. 


Ecopower is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie

Ecolife en Ecopower zijn verantwoordelijk voor de begeleidingen van de burgergroepen in het kader van LICHT Vlaams-Brabant. 


De Kringwinkel Hageland bestaat sinds 1996 en groeide in het Hageland uit tot een echt begrip op vlak van mens, milieu en portemonnee. Tewerkstelling en opleiding op maat, milieuzorg en kansarmoedebestrijding staan centraal in onze missie.

Kringwinkel Hageland is de ‘go between’ tussen de LICHT-groepen en Ecolife.


Transitie Scherpenheuvel-Zichem en enkele geëngageerde inwoners werken samen aan het burgerinitiatief HagelandStroomt om lokale hernieuwbare energie te produceren.


REScoop.Vlaanderen is de Vlaamse federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie.


Als LICHT-groep willen we samen met andere Hagelandse groepen uitgroeien tot een nieuwe lokale burgercoöperatie, onder de koepel van REScoop Vlaanderen.


BOESD!

Geef de natuur ... een boost